III-ci Piątek – 18.10.2019 – Święto św. Łukasza Ewangelisty

 8.00

Za + męża i ojca Helmuta Dziurowicz w 4 rocz. śmierci, + żonę Anielę, + rodziców, rodzeństwo i + z pokr.

18.00

Zbiorowa do Mił. Bożego: Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla + członków Legionu; Za + Eugeniusza Gajewskiego w 1 rocz. śm.; Za + Honoratę Niewińską; Za + Męża Stanisława Korzeniewskiego w 3 rocz. śm., + jego matkę Martę w 7 rocz. śm., + Eryka Puc w 20 rocz. śm.; Za + Jerzego Patyna od znajomych z pracy; Za + Kazimierza Michura od Barbary Stelmaszek z rodziną; Za + rodziców Stanisława i Helenę Chryń w 20 rocz. śm., za + córkę
Krystynę;

Nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia