III Niedz. Adwentu (Gaudete) – 15.12.2019

   7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Irenę Baran w 1 rocz. śmierci, + męża Władysława i + z pokr.

10.00

Do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Stanisławy Pilch z okazji 84 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Martyny Doroszuk z okazji 9 rocz. urodzin; dla Piotra Rajtor z okazji 6 rocz. urodzin; dla Jakuba Kazimierza Jurczak z okazji roczku oraz dla dzieci: Emilii Poli Rogozik, Emilii Karoliny Mryka, Jana Nikodema Kwaśniak, Antoniego Jana Pruchnik i Miłosza Nikodema Szefer z okazji z okazji chrztu św. z bł. dla rodziców, chrzestnych i wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo adwentowe

17.00

Za + rodziców Genowefę i Longina i + z pokr.