III Niedziela Adwentu – 13.12.2015

7.30 – Godzinki o NMP
8.00rok miłosierdzia

I – Za + rodziców Genowefę i Longina i + z pokr.
II – Za + rodziców, + rodzeństwo i krewnych z rodzin Chojnackich i Wojtkowskich o łaskę wiecznej radości

10.00

Za + męża Józefa Przygrodzki w 7 rocz. śmierci z bł. dla rocznego dziecka Igora Karpiński

12.00

I – Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Roku Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji pod przewodnictwem  ks. Bpa Jana Kopca
II – Do Mił. Bożego z podz. i prośbą za łaski w intencji Dariusza Rajtor z okazji 30 rocz. urodzin i Piotra Rajtor z okazji 2 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
III – Za Parafian
IV – Za budowniczych i darczyńców budowy kościoła

17.00 – Nieszpory adwentowe

17.30

Za + mamę Barbarę Wodan