III Niedziela ADWENTU – 13.12.2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Marianny Dziekańskiej z okazji 92 rocznicy urodzin z bł. dla najbliższych

10.00

Za + męża Franciszka Przygrodzkiego w 12 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Józefa Smug z okazji 92 rocz. urodzin; dla Martyny Doroszuk z okazji 10 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych oraz o wzajemne poszanowanie, przebaczenie i połączenie pewnej rodziny

17.00

Za + Martę, Wincentego, Jadwigę, Eugeniusza Szymura, + z rodzin Szymura i Borycka oraz za + Różę Pielasa