III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020

8.00 – 12.00 – Możliwość prywatnej modlitwy i Adoracji Najśw. Sakramentu

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

   I – Za + Jana Szubka i + z pokr.
II – Za + męża Bernarda Anioł w 2 rocz. śmierci
III – Za + rodziców Józefę i Stefana Szalińskich, + teściów Janinę i Tadeusza Otorowskich
IV – Do Miłosierdzia Bożego uzdrowienie chorych i o ustanie szerzącej się epidemii
VZb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marii Mieczkowskiej z okazji 82 rocz. urodzin; dla Krystyny z okazji 70 rocz. urodzin; dla Julii Kusyk z okazji 14 rocz. urodzin; dla Davida Johna Kuziak z okazji 21 rocz. urodzin; dla Mai Heleny Tlałka z okazji roczku oraz dla dzieci: Aleksandry Magdaleny Adamczak, Tomasza Jakuba Kubin, Igora Stefana Ścisłowicz i Krzysztofa Tymoteusza Niewidok z okazji chrztu

12.00Udzielenie Sakramentu Chrztu św. w/w dzieciom przy zamkniętym kościele