III Niedziela Wielkiego Postu – 15.03.2020

  7.30Godzinki o NMP   8.00

Za + Jana Szubka i + z pokr.

10.00

Za + męża Bernarda Anioł w 2 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marii Mieczkowskiej z okazji 82 rocz. urodzin; dla Krystyny z okazji 70 rocz. urodzin; dla Julii Kusyk z okazji 14 rocz. urodzin; dla Davida Johna Kuziak z okazji 21 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Julii Oliwii Janiszewskiej, Aleksandry Magdaleny Adamczak, Tomasza Jakuba Kubin i Igora Stefana Ścisłowicz z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym 17.00

Za + rodziców Józefę i Stefana Szalińskich, + teściów Janinę i Tadeusza Otorowskich