III Niedziela WIELKIEGO POSTU 19.03.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Helenę i Józefa, + ciocię Zosię w rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Iwony Babak z ok. 49 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Adeli Wichmann z ok. 85 r. urodzin; dla Jakuba Doroszuk z okazji 9 rocz. urodzin; dla Marysi Kusz z okazji 7 rocz. urodzin; dla Aleksandra Chojnackiego z okazji 5 rocz. urodzin; dla Krzysztofa Wojewódka z okazji 2 rocz. urodzin; dla tegorocznych Bierzmowańców z prośbą o pomyślne zdanie egzaminów; dla Dominika Krzysztofa Malinowskiego z okazji roczku oraz dla Jagody Marty Maruszak z okazji chrztu św. z błog. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + męża Jana Łazowskiego, + rodziców i teściów i + z pokr.