III Niedziela zwykła – 21.01.2018

 7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Agnieszkę i Reinholda Drzysga i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Barbary Waniek z okazji urodzin i córki Magdaleny z okazji 10 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Haliny Łukasik z ok. 75 rocz. urodzin; dla Agnieszki Snopkowskiej z ok. 70 rocz. urodzin; dla Emilii Soni Janoszka i Pawła Rafała Lukoszek z ok. roczku i Franciszka Rafała Baj z ok. chrztu św. z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Stefana Pych, + Katarzynę, Jana, Rozalię, Józefa, Franciszka, Zofię, Marię i Stanisława i + z pokr.