III – Piątek – 19.10.2018 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Zofię Kotas od Anny Stasik

18.00

Zbiorowa do Mił. Boż.: Do Mił. Serca Jezusa i Matki Bożej Miłosiernej z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary  Ducha Św. i Boże bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla ++ członków Legionu; Za + Honoratę i Zygmunta Niewińskich

Nabożeństwo różańcowe z modlitwą do Bożego Miłosierdzia