IV Niedziela Wielkanocna – 22.04.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + ojca Antoniego Kowalczyk, + chrzestnego Jana Kowalczyk, + rodziców Gertrudę i Czesława Biegańskich, + braci Piotra i Eugeniusza, + siostrę Annę Nowik i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Anny Grabowskiej z okazji 74 rocz. urodzin, dla Karoliny Babak z okazji 28 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz w intencji Marii Joanny Kania z okazji chrztu św. z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy św.)

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla ks. Roberta z okazji 39 rocz. urodzin; dla Siostry Jozueli z okazji urodzin; dla Bożeny i Adama Malik z okazji 45 rocz. ślubu; dla Danuty Duda z okazji 91 rocz. urodzin; dla Gertrudy Deja z okazji 85 rocz. urodzin; dla Szymona Hajbowicz z okazji 13 rocz. urodzin; dla Jakuba Jurewicz z okazji 8 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Julii Wiszniewskiej z okazji roczku oraz Mai Lucyny Bobrowskiej, Liliany Klary Nieradzik i Jana Karpińskiego z okazji chrztu z bł. dla rodziców, chrzestnych i wszystkich rodzin solenizantów (chrzest po mszy św.)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Piotra Jańczyk z ok. 50 rocz. urodzin z bł. dla rodziny