IV NIEDZIELA Wielkanocna 3.05. 2020

8.00

Za + rodziców Rozalię i Józefa, + syna Leszka, + 2 braci Stanisława i Józefa, + siostrę Danusię

10.00

I – Do Mił. Boż. dziękując za łaski, prosząc o dary Ducha św. na czas egzaminów dla maturzystów
II – Za + męża Reinholda Mathauschek w rocz. ślubu i za + syna Damiana o radość wieczną

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Tomasza Jarząb z okazji 32 rocz. urodzin; Oliwii Biały z okazji 10 rocz. urodzin;  oraz dla Klaudiusza Rajtor z okazji 61 rocz. urodzin i o radość wieczną dla zmarłych jego rodziców Krystyny i Józefa oraz o ustanie pandemii

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + Annemarię Kubassa i + z pokr.