IV Niedziela Wielkanocna – 7.05. 2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Barbarę i Franciszka, + brata Józefa, + ciocię Florentynę, + z rodziny Ginglas i + z pokr.

10.00

Za + rodziców Marię i Michała Wanat, + siostrę Wiesławę, + ciocię Elżbietę Radykiewicz i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Krystyny Pietryga z okazji urodzin; dla Joanny Górka z okazji 38 rocz. urodzin i córki Lidii  z okazji 6 rocz. urodzin z bł. dla rodzin; dla Szymona Hajbowicz z okazji 12 rocz. urodzin z bł. dla rodzin;

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + Janinę i Józefa Mazur