IV Niedziela Wielkiego Postu – Laetare – 6.03.2016

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Alfreda Rink w 6 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Kazimiery Wójcik z okazji 77 rocz. urodzin i imienin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Pauliny Harmułowicz z okazji 25 rocz. urodzin; dla Magdaleny Dederko z okazji 15 rocz. urodzin i Mateusza Dederko z okazji 8 rocz. urodzin; dla Łukasza Cieślik z ok. 10 rocz. urodzin; dla Antoniego Posiadała z ok. 3 rocz. urodzin z bł. dla ich rodzin

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + rodziców Irenę i Pawła Rajs i + z pokr.