IV Niedziela zwykła – 28.01.2018

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + ojca Jerzego Niewiadomskiego w 5 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Ewy Suchoń z okazji 55 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Maksymiliana Nicpoń z okazji 10 rocz. urodzin; dla Maksymiliana Męcik z okazji 9 rocz. urodzin; dla Leszka Wilk i Jego rodziny od przyjaciela z bł. dla ich rodzin

17.00

Za + ojca Alfonsa Janas w 20 rocz. śmierci, + Elfrydę Janas, + Urszulę Maciuła i + z pokr.