IV Niedziela Zwykła – 3.02.2019

  8.00

Za + rodziców Helenę i Jana Busz, + braci Stanisława i Jana, + dziadków z obu stron, + rodziców Janinę i Teodora Butowskich, + braci Bogdana i Zygmunta i + dziadków z obu stron

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i błog. dla Zenona Dyduch z okazji urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Pawła Piwowar z okazji 60 rocz. urodzin;  dla Barbary Fischer z okazji 40 rocz. urodzin; dla Jolanty Szymańskiej z okazji 40 rocz. urodzin; dla Marty i Przemysława Grec z okazji 35 rocz. urodzin i syna Radosława z okazji 5 rocznicy urodzin z bł. dla córki Lidii oraz dla córki Tamary Anny Grec z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + tatę Władysława w 7 rocz. śmierci, + mamę Zofię, + teściów Stanisławę i Józefa, + dziadków z obu stron