IV NIEDZIELA Zwykła – 31.01.2021

8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski dla Marka z okazji 65 rocz. urodzin z prośbą o zdrowie i bł. na czas emerytury i bł. dla całej rodziny

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Tadeusza Szydło z okazji 70 rocz. urodzin i żony Danuty z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Teresy i Józefa Wrzesień z okazji 55 rocz. ślubu z bł. dla córki z mężem i syna z żoną; dla Jarosława Wieczorka z okazji 40 rocz. urodzin oraz dla dziecka Alexa Szymkiewicz z okazji roczku z bł. dla ich najbliższych

17.00

Za + Katarzynę Witczak w 1 rocz. śm.