„Pokój temu domowi… i wszystkim jego mieszkańcom…”
(kilka słów na temat tegorocznej kolędy)

Tegoroczne odwiedziny kolędowe będą zupełnie inne. Sytuacja epidemiczna uniemożliwia tradycyjne spotkanie się w domach parafian. W trosce o wzajemne bezpieczeństwo niemożliwym staje się uścisk dłoni i rozmowa twarzą w twarz, nie oznacza to jednak, że Bóg nie dotrze do naszych domów.

Zgodnie z zaleceniami Episkopatu tegoroczna kolęda będzie miała formę wyjątkowej modlitwy parafian i kapłanów. Samo spotkanie odbywać się będzie w czasie najlepszym z możliwych – podczas Mszy świętej, bo jak mówi tegoroczne hasło duszpasterskie „Eucharystia daje życie”. W tym roku to parafianie odwiedzą Boga przychodząc na Mszę świętą i prosząc o błogosławieństwo dla siebie, dla bliskich i swoich domów na cały kolejny rok. Msze święte sprawowane w intencji rodzin, które zawsze przyjmują kapłanów, połączone ze śpiewaniem kolęd i uroczystym błogosławieństwem rodzin zostaną w naszej Parafii odprawione w niedzielę kolędową 24 stycznia 2021 roku. (po zakończeniu ferii zimowych, ufając, że sytuacja epidemiczna ulegnie poprawie)

Już od Uroczystości Objawienia Pańskiego zwanej w tradycji Uroczystością Trzech Króli obchodzoną 6 stycznia po Mszach św. będzie można w kancelarii odebrać tzw. „zestaw kolędowy” w którym znajdą się: obrazek z modlitwą błogosławieństwa domu, kalendarz w kształcie piramidki z informacjami o parafii i kreda. W ten sposób do naszych domów dotrze także symboliczny wymiar kolędowego spotkania z Bogiem. Bardzo proszę, aby poświęcić swoje mieszkanie, pomodlić się w intencji jego mieszkańców oraz napisać na drzwiach tradycyjny kolędowy napis C+M+B=2021. Przy okazji przypominamy, że napis ten to nie jakaś „magiczna” formuła, ale skrót łacińskich życzeń – Christus Mansionem Benedicat (Niech Chrystus błogosławi temu domowi).

Po tym błogosławieństwie można będzie ewentualnie złożyć tradycyjną ofiarę z okazji kolędy na potrzeby utrzymania Parafii, w tym także niełatwym dla Naszej Wspólnoty czasie.  ( zapłacenie wyższych niż w lecie rachunków za prąd i ogrzewanie świątyni, wymianę różnych sprzętów, na pomoc osobom potrzebującym wsparcia materialnego oraz na diecezjalne dzieła miłosierdzia w ośrodkach dla dzieci, starszych i chorych). Składając z tej okazji dar materialny, prosimy o wpisanie nazwiska i adresu w celu parafialnego zaksięgowania w kartotece.

W tym szczególnym i trudnym dla nas wszystkich czasie walki z pandemią, całą naszą Parafię i Wszystkich, którzy przychodzą do naszej świątyni na modlitwę, polecamy opiece i błogosławieństwu Bożemu.
Ks. Proboszcz