Nabożeństwa od 1 do 8 października

XXVI Niedziela Zwykła – 1.10.2023

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Franciszka Butowskiego z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz za + z rodzin Busz i Butowski

10.00 – Za + Bronisławę Adamowicz w 9 rocz. śm. i + z rodzin Adamowicz, Lisanti, Ciumczyk i Pawłowicz

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Marii z okazji urodzin z bł. dla rodziny Marszewskich; dla Pauliny Kijonka z okazji 15 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych – Adoracja

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + Michalinę i Stanisława Książek i + z rodzin Książek i Stępień

PONIEDZIAŁEK – 2.10.2023 – Wsp. Św. Aniołów Stróżów

 8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Aniołów Stróżów dla rodzin Wawrzyczek i Pietraszkiewicz oraz za + brata Kazimierza w miesiąc po śmierci – Adoracja

18.00 – Za + mamę Reginę Klepacką w dniu ziemskich urodzin i + z pokr
Nabożeństwo różańcowe
              Krąg Biblijny – Katecheza dla dorosłych

WTOREK – 3.10. 2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego z prośbą o bł., dar wiary i nawrócenia dla synów i ich rodzin
           Nowenna do św. Antoniego Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Do Mił. Bożego o zdrowie i bł. dla Danuty i Tomasza Błachowicz z okazji 36 rocz. ślubu z bł. dla rodziny
              Nabożeństwo różańcowe           

           ŚRODA 4.10.2023 – Wsp. św. Franciszka z Asyżu

 8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. , dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Mateusza Batóg z okazji 38 rocz. urodzin – Modlitwa do św. Józefa – Adoracja

18.00 – Msza św. szkolna z pośw. różańców: Za + zięcia Wojtka Mazur w 1 rocz. śm.
Nabożeństwo różańcowe

             I-szy CZWARTEK – 5.10.2023 – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej

  8.00 – Do Mił. Bożego za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie misyjne i zakonne
           Nabożeństwo o powołania kapłańskie – Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Zb. za zmarłych: Za + mamę i babcię Agnieszkę w 15 rocz. śm., + ojca Józefa, + z rodziny i + z pokr.;
           Nabożeństwo różańcowe
             Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I -szych

  PIĄTEK – 6.10.2023 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Teresy Merkel z okazji 85 rocz. urodzin z bł. dla rodziny – Adoracja

18.00 Zb. do Mił. Bożego: Jako wynagrodzenie za krzywdy wyrządzone Panu Jezusowi w Najśw. Sakramencie w naszej Parafii, przez Niepokalane Serce Maryi Apostołki Eucharystii i cały Dwór Niebieski; Za + mamę Mariannę Dybała w 1 rocz. śm., + ojca Stanisława i + z pokr.; Za + Bronisławę Sobocką w pół roku po śm.; Za + Helenę i Stanisława Chryń, + córkę Krystynę;
        Nabożeństwo różańcowe
        Spotkanie Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

SOBOTA – 7.10.2023 – Wsp. NMP Różańcowej

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Do Mił. Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi – Adoracja Najśw. Sakramentu 

  9.00Odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

16.00 – Okazja do spowiedzi

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + ojca Franciszka Piwowar z ok. imienin i + z pokr.
Nauka przed chrztem dla rodziców i chrzestnych

XXVII Niedziela Zwykła – 8.10.2023

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Za + Halinę Wołkowycką i + z rodziny Wołkowyckich

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Piotra Janowiec z okazji 45 rocz. ślubu i Małgorzaty i Michała Janowiec z okazji 15 rocz. ślubu

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla ks. Mateusza Batóg z okazji 38 rocz. urodzin; dla Alicji i Krystiana z okazji 50 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Marcina Jakubiec z okazji 21 rocz. ślubu; dla Hani Mandryk z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych
Adoracja Najśw. Sakr.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Anny z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla najbliższych