Nabożeństwa od 23 do 30 października

XXX NIEDZIELA Zwykła – 23.10.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00I – Za + mamę i babcię Helenę Drewniok, + męża Józefa, + córkę Edeltraudę, + syna Georga, + rodziców Marię i Bernarda, + siostry, + szwagra Wilhelma i dusze w czyśćcu cierpiące
II – O radość wieczną dla Laury Lis w 10 miesięcy po śmierci i o bł. i siły duchowe dla rodziców, braciszka i dziadków

10.00 – Za + rodziców Annę i Zdzisława Pilch i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Iwony i Mirosława Kapałka z okazji 40 rocz. ślubu;   dla Joanny i Piotra Janowiec z okazji 44 rocz. ślubu i Małgorzaty i Michała Janowiec z okazji 14 rocz. ślubu; dla Jana Chudoba z okazji 85 rocz. urodzin;  dla Krzysztofa Florek z okazji 3 rocz. urodzin; dla Emilii Rabiasz z okazji 2 rocz. urodzin z prośbą o dary Ducha św. dla Franka i Kacpra; dla Agnieszki i Andrzeja Skiba z okazji 13 rocz. ślubu i 10 rocz. urodzin syna Przemysława z bł. dla wszystkich rodzin

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + z rodzin Szombierski, Wieczorek, Zięcina i Kogut

PONIEDZIAŁEK – 24.10.2022 – Dzień Powszedni

  8.00I – Za + rodziców Annę i Henryka Góra
           II – Za + męża Andrzeja Grajek w półtora roku po śmierci, + z rodzin Złotoś, Grajek i Cyganek
 Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Za+ męża, ojca i dziadka Edwarda Śliwak w 4 rocz. śmierci i + z pokr.
Nabożeństwo różańcowe

WTOREK – 25.10.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – I – Za + rodziców, + siostry Krystynę i Zofię, + szwagierki, + z pokr. i dusze w czyśćcu
II – Za + Ludwika Połomskiego, + żonę i + z rodziny – Nowenna do św. Antoniego
                  Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Za + ojca Jana Rakwic w rocz. ziemskich urodzin
Nabożeństwo różańcowe

ŚRODA 26.10.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Łukasza i Stanisława
Modlitwa do św. Józefa
             Adoracja Najśw. Sakr. w kaplicy

18.00 – Msza św. szkolna: Za + mamę Marię w 1 rocz. śm. od córki z rodziną
Różaniec z udziałem dzieci

CZWARTEK – 27.10.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł., zdrowie i pomyślne wyniki badań w pewnej intencji
             II – Za + Jana i Agnieszkę Knejski od Danki
Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 Zb. za zmarłych: Za + Annę i Zygmunta Niespiałowskich, + Zofięi Jadwigę Wojnarowicz, + Marię i Bolesława Kuśmierskich, + Janinę i Kazimierza Guzikiewicz, + Władysławę i Ludwika Palmąka i + z pokr.; Za + Artura Wilk w 3 rocz. śm.
Nabożeństwo różańcowe

PIĄTEK – 28.10.2022 – Święto św. App Szymona i Judy Tadeusza

  8.00 – Za + Wiesława Krzyszkowskiego w miesiąc po śm. od Hani z rodziną
Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Zb. do Mił. Boż.: Z podz. i prośbą o bł. i zdrowie dla Joachima Lis z okazji 69 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; Za + Franciszka Urbanik od rodziny Heluszka; Za + w Niemczech Marię Jendrysik;
Nabożeństwo różańcowe

SOBOTA – 29.10.2022 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + z rodzin Gosków, Milewskich i Kotowskich
Adoracja Najśw. Sakramentu w kaplicy

16.00Okazja do spowiedzi św.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + mamę Jadwigę Głażewską w 5 rocz. smierci

XXXI NIEDZIELA Zwykła – 30.10.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. zdrowie i opiekę MB dla Kazimiery Żak z okazji 85 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00 – Za + rodziców Marię i Edwarda Brzezina, + dziadków Janys i Brzezina, + rodziców Annę i Henryka Kaleta, + dziadków Kaleta i Troll i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Ryszarda Muśzyńskiego z okazji 60 rocz. urodzin; dla Karola Biały z okazji 10 rocz. urodzin; dla Patrycji Uryga i Julii Bagan z okazji rocz. urodzin z bł. dla ich rodzin

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + rodziców Małgorzatę i Władysława