Nabożeństwa od 26 czerwca do 3 lipca

XIII NIEDZIELA Zwykła – 26.06.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + rodziców Marię i Karola Lasota i + z pokr.

10.00 – Za + ojca Stanisława Korzeniewskiego i + z rodzin Kowol i Stoczek

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Piotra Kapała z okazji 65 rocz. urodzin; dla Anieli Denisiuk z okazji 72 rocz. urodzin oraz dla ojców z rodziny Denisiuk i Schön z okazji dnia ojca; dla Barbary i Marka Fischer z okazji 20 rocz. ślubu i dla Dominika Żuk z okazji 20 rocz. urodzin; dla Natalii i Bartosza Bieleckich z okazji 9 rocz. ślubu i 1 rocz. urodzin Pawła Bieleckiego oraz dla dzieci: Barbary Jadwigi Golombek, Róży Ciosek, Krzysztofa Stanisława Cendrzak i Juliusza Karwat Dudek z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

17.00 – Za + brata Pawła Brylok, + jego rodziców Gertrudę i Alojzego i + z pokr.

PONIEDZIAŁEK – 27.06.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Władysława z okazji dnia ojca i imienin

WTOREK – 28.06.2022 – Wsp. św. Ireneusza biskupa

  8.00 – Za + Jerzego Sankowskiego w 1 rocz. śmierci od żony z synami, teścia i szwagra z rodziną
Nowenna do św. Antoniego

ŚRODA 29.06.2022 – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

  8.00 – Za + rodziców Weronikę i Pawła Donner, + teścia Zdzisława, + szwagierkę Annę i Jolantę, + szwagra Henryka i + z pokr. z obu stron

 

CZWARTEK – 30.06.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + mamę Janinę w miesiąc po śmierci; Za + brata Jana Mościbrodzkiego, + rodziców Helenę i Stanisława i + brata Stanisława; Za + Zofię i Piotra Podsiadło i + z pokr.; Za + siostrę Teresę w 2 rocz. śmierci

  I-szy PIĄTEK – 1.07.2022 – Dzień Powszedni

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu – prowadzi Wspólnota Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

18.00 – Zb. do Mił. Bożego: Do Mił. Serca Jezusa i M.B. Miłosiernej z podz. za odebrane łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha  Św. i Boże bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla ++ Członków tej Wspólnoty; Za + Zygmunta Szwej od rodzin Krupskich i Przybylików; Za + męża i dziadka Józefa Kozłowskiego w miesiąc po śmierci; Za + mamę Elżbietę Szumilas w miesiąc po śmierci; Za + męża Eugeniusza Sowiżrał w 15 rocz. śmierci, + Helenę i Władysława Turek, + Marię i Antoniego Strzeleckich i + Janinę Kłok; Za + w Niemczech Adelheidę Larisch w tydzień po śmierci;
Nowenna do Bożego Miłosierdzia

I-sza SOBOTA – 2.07.2022 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Do Mił. Bożego za wst. Matki Bożej Różańcowej w  intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

  9.00Odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)

15.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Teresy i Franciszka Osiadły z okazji 50 rocz. ślubu

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Anny i Grzegorza  z okazji 4 rocz. ślubu oraz dla syna Pawła z okazji 4 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

XIV NIEDZIELA Zwykła – 3.07.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + braci Waldemara w 2 rocz. śmierci, + Andrzeja i Witolda, + ich rodziców Irenę i Edwarda

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Beaty i Janusza Lewandowskich z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla najbliższych

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Grażyny i Stanisława Wacławskich z okazji 50 rocz. ślubu; dla Piotra Grzemby z okazji 60 rocz. urodzin; dla Mariusza Charmułowicz z okazji 55 rocz. urodzin; dla Edeltraudy Broja i Renaty Skowronek z okazji kolejnych urodzin oraz dla dzieci: Karola Stanisława Krotla i Huberta Pluta z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

20.00 – Za + męża Józefa Mikusiewicz w 3 rocz. śmierci, + syna Dariusza, + szwagra Stanisława w 4 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron od zony z dziećmi