Nabożeństwa od 27 listopada do 4 grudnia

I NIEDZIELA Adwentu – 27.11.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + męża Jana Ostrowskiego w 11 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Gerarda Kucza z okazji 90 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Pawła Walke z okazji 15 rocz. urodzin; dla Anny Arlety Michalskiej z okazji 1 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Aleksandry Stolarz z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

PONIEDZIAŁEK – 28.11.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Jana Pilch w 9 rocz. śmierci i + z pokr.

18.00Roraty dla dzieci: Za + mamę i babcię Martę Romanowicz w 1 rocz. śmierci i + z pokr.

WTOREK – 29.11.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + babcię Stefanię Tłuścik w 1 rocz. śmierci, + rodziców Urszulę i Karola Przytuła i + z rodziny

18.00Roraty dla dzieci: Za + Stefana Tomkiewicz w 1 rocz. śm., + ojca Władysława, + teściów Halinę i Włodzimierza i + z pokr.

ŚRODA 30.11.2022 – Wsp. św. Andrzeja Apostoła

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Mai i Marcina Pietraszkiewicz z okazji urodzin z bł. dla rodziny

18.00 – Roraty dla dzieci: Za + Karola Ochudło z okazji ziemskich urodzin, + rodziców z obu stron, + rodzeństwo i + z pokr.
              Katecheza dla dorosłych

         I-szy CZWARTEK – 1.12.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Boż. za kapłanów i o nowe święte powołania kapłańskie oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

18.00 Roraty dla dzieci – zb. za zmarłych: Za + Kazimierę Winczura w 8 rocz. śm.; Za + Marię Przybylską w miesiąc po śmierci; Za + męża Tadeusza Gawlik, + rodziców z obu stron, + ciocię Józefę, + bratową Krystynę, + szwagra Wacława; Za + Janinę, Marię, Jana i Annę  Majstryszyn, + Eleonorę, Konrada, Małgorzatę, Grzegorza i Henryka Hyba, + Irene z d. Zalewską, + Daniela, Bogdana i Grażynę Nowakowski, + Czesława Asendy, + Alicję Dupłeca, + Jerzego Czura, + Małgorzatę i Henryka Gołąbek, + Adolfinę i Józefa Czapaj, + Izabelę Adamiec, + Dariusza Grabiec, + Marka Pociask, + Krystynę Tic, + Leona i Mariana Orłowski, + Antoniego i Andrzeja Szmatloch;

I-szy PIĄTEK – 2.12.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + męża Andrzeja Gad w 1 rocz. śm.

17.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.

18.00 – Roraty dla dorosłych – Zb. do Mił. Boż.: Do Opatrzności Bożej przez Niepokalane Serce Maryi o łaskę Miłosierdzia Bożego i Światło Ducha Świętego dla kapłanów prowadzących małych rycerzy i wszystkich kapłanów w Ojczyźnie naszej; Za + Danutę Krauze od sąsiadów; Za + Wiesława Mrozek od współpracowników Huty „Łabędy”; Za + Tadeusza Denis od rodziny Sujków;
Nowenna do Bożego Miłosierdzia       

SOBOTA – 3.12.2022 – Wsp. św. Franciszka Ksawerego

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
Nab. do Niepokalanego Serca NMP (zmiana Tajemnic)

13.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Grażyny i Piotra Zwaka z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

16.00Adoracja Najśw. Sakramentu w kościele i okazja do spowiedzi św.

17.00 – Za + Michała Pałasz w 6 rocz. śmierci, + Edwarda i Jadwigę Chrycuniak, + Marię i Stanisława Nowak

II NIEDZIELA Adwentu – 4.12.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + z rodzin Szymura, Borycka, Pielasa i Kotala

10.00 – Za + rodziców Zofię i Władysława Bodzenta, + siostry Barbarę i Halinę i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Anny Langa z okazji 9 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

17.00 – Za + Gerarda Dara, + Pawła Klama i + z pokr.