Nabożeństwa od 5 do 12 listopada

XXXI Niedziela Zwykła – 5.11.2023

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Za + męża Tadeusza Sałaban w 7 rocz. śmierci i + rodziców z obu stron

10.00 – Za + żonę Krystynę Cieślik w 2 rocz. śmierci

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Sary i Olivii Żuk z okazji 12 rocz. urodzin; dla Pawła Wyciślik z okazji 8 rocz. urodzin oraz dla Filipa Tymoteusza Kubin z okazji roczku z bł. dla ich najbliższych

16.15 – Różaniec za zmarłych zalecanych
17.00 – Za + Janinę Budak w 5 rocz. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 6.11.2023 – Dzień powszedni

 8.00 – Za + Juliana Grabowskiego i + z pokr.

17.15 – Różaniec za zmarłych zalecanych
18.00 – Za + męża Jana Leszczyńskiego, + rodziców Reginę i Piotra, + siostrę, + braci, + szwagrów, + teściów Jana i Marię i + z pokr.
Krąg Biblijny

WTOREK – 7.11. 2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + ks. Piotra Lewandowskiego oraz + z rodzin Lewandowskich, Mieszaniec, Kurowskich i Kornackich
Nowenna do św. Antoniego

17.15 – Różaniec za zmarłych zalecanych
18.00 – Za + z rodzin Pajer, Rożek, Górka i Pieczka

           ŚRODA 8.11.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + żonę Elżbietę Chrapka w 5 rocz. śmierci, + ojca Edmunda w 35 rocz. śmierci i + z pokr.

17.15 – Różaniec za zmarłych zalecanych

18.00Msza św. szkolna: Za + mamę Elizabeth Ulbrich w 85 rocz. ziemskich urodzin (poświęcenie  i rozdanie książeczek dzieciom I-szo komunijnym)
             Spotkanie z rodzicami dzieci I-szo komunijnych – Pierwsza przymiarka strojów

             CZWARTEK – 9.11.2023 – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  8.00 – Za + Mariana i Zofię Babak i + z pokr.

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + Stanisława Biały; Za + babcię Stefanię Tłuścik w 2 rocz. śm.; Za + Franciszka Baron, + syna Piotra; Za + męża, ojca i dziadka Andrzeja Jakubiec z okazji ziemskich urodzin;

PIĄTEK – 10.11.2023 – Wsp. Św. Leona Wielkiego, papieża

  8.00 – Za + Tadeusza i Henryka Sajdak i + z pokr. Sajdak

18.00 Zb. do Mił. Boż.: O bł. i zdrowie dla Macieja z okazji 30 rocz. urodzin; Za + Krystynę Wołoszyn w 3 rocz. śm.;  Za + Magdalenę Jakubowską od Magdaleny Myszkowskiej z rodziną; Za + Czesławę Charchut od siostry i chrześniaka Jacka z rodziną;
Nowenna do Boż. Miłosierdzia

SOBOTA – 11.11.2023 – Wsp. św. Marcina z Tours, bpa – Święto Niepodległości

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – O błog. i pokój dla naszej Ojczyzny oraz za poległych w obronie wiary i niepodległości

16.00Okazja do spowiedzi św.

17.00 – Za + mamę Gertrudę Michura, + ojca Kazimierza Michura, + Teresę Dendzik i + z pokr.

XXXII Niedziela Zwykła – 12.11.2023

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Za + rodziców Ewę i Jerzego, + męża Zygmunta, + wnuczkę Laurę, + siostry Zofię i Jadwigę oraz + z rodzin Bieńkowskich i Pabisiak

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dary Ducha św. dla Marcina Słaby z okazji 34 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Roksany Ziemińskiej z ok. urodzin z bł. dla męża Krzysztofa i córek Oliwii i Elizy; dla Rafała Waniek z ok. 20 rocz. urodzin; dla Pauliny Kozioł z ok. 16 rocz. urodzin; dla Zosi Skubela z ok. 13 rocz. urodzin oraz dla dziecka Wiktorii Bogdan z ok. chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

17.00 – Za + babcię Stefanię Tłuścik w 2 rocz. śmierci, + rodziców Urszulę i Karola Przytuła i + z pokr.