Nabożeństwa od 5 do 12 maja

VI Niedziela Wielkanocna – 5.05. 2024

  8.00 – Za + rodziców Ewę i Jerzego, + męża Zygmunta, + wnuczkę Laurę, + siostry Zofię i Jadwigę, + z rodzin Bieńkowskich i Pabisiak

10.00 – Za + rodziców Bronisławę i Eugeniusza Sobockich

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Jerzego Siwik z okazji 70 rocz. urodzin; dla Andrzeja Andrusiuk z okazji 70 rocz. urodzin; dla Danuty z okazji kolejnej rocz. urodzin; dla Tomasza Jarząb z okazji 36 rocz. urodzin; dla Łukasza Denisiuk z okazji 43 rocz. urodzin; dla Alicji Schӧn z okazji 16 rocz. urodzin; dla maturzystów Mateusza Broja i Maksymiliana Źródłowskiego o dary Ducha św. na czas matury; dla Łucji Rity Krywka z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00 – Za + męża Władysława Przytockiego, + rodziców, rodzeństwo i + z rodziny i pokr.

PONIEDZIAŁEK – 6.05.2024 – Święto św. App Filipa i Jakuba

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, pomyślny przebieg leczenia dla Wacława i potrzebne dary Ducha św. dla lekarzy
Procesja do krzyża i modlitwy błagalne o urodzaje

18.00 – Za + męża Stanisława Kaliściak w 10 rocz. śm, + rodziców, rodzeństwo z obu stron i + z pokr.
Nabożeństwo majowe – Krąg Biblijny

WTOREK – 7.05. 2024 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, bł. i opiekę MB dla Stanisława z okazji imienin
Procesja do krzyża i modlitwy błagalne o urodzaje

18.00 – Za + mamę Hildegardę Król w 4 rocz. śmierci i + ojca Jerzego
Nabożeństwo majowe

ŚRODA 8.05.2024 – Uroczystość św. Stanisława Biskupa Patrona polski

  8.00 – Do Mił. Boż. w intencji rolników z prośbą o urodzaje i bł. w pracy na roli oraz o bł. dla ich rodzin
Procesja do krzyża i modlitwy błagalne o urodzaje

18.00 – Msza św. szkolna: Za + mamę Romanę Czerner w I-szą rocz. śmierci
Nabożeństwo majowe

CZWARTEK – 9.05. 2024 –  Dzień Powszedni

  8.00 – Za + rodziców Marię i Edwarda Chrząszcz, + syna Jerzego

18.00 – Zb. za zmarłych: Za + Annę Grabowską od Heleny Książek z rodziną; Za + Janinę Twardowską od Stanisławy i Danki z rodziną; Za + rodziców Elżbietę i Herberta Notrot; Za + męża i ojca Roberta, + teściów Kazimierę i Leopolda i + z pokr.
Nabożeństwo majowe

  PIĄTEK – 10.05. 2024 – Dzień Powszedni

   8.00 – Za + brata Szymona Sikorskiego w 3 rocz. śmierci i + z pokr.

18.00 Zb. do Mił. Boż.: Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. dla Manfreda okazji 60 rocz. urodzin.; Za + rodziców Gizelę i Władysława, + brata Wiesława i + z pokr.; Za + Jadwigę Sałaban w miesiąc po śmierci; Za + męża, ojca i dziadka Jerzego Dutkiewicz w miesiąc po śmierci;
Nabożeństwo majowe

SOBOTA – 11.05. 2024 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – za + Barbarę Fidyk w 2 rocz. śmierci
Nabożeństwo majowe

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

17.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. i opiekę MB dla mamy, babci Teresy Bok z okazji 88 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

Wniebowstąpienie Pańskie – 12.05. 2024

  8.00 – Za + Bronisławę i Jana Salachna

10.00 – Za + syna Piotra Ozga, + rodziców Bronisławę i Mariana, + braci Ryszarda i Janusza Salomon, + męża Franciszka Kalinowski, + Annę i Charliego Zdanowicz i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Wiktora Duda z okazji 15 rocz. urodzin; dla Tomasza z ok. 40 rocz. urodzin; dla Grzegorza z ok. 3 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00 – Za + Teresę i Jana Gładysek, + rodzeństwo Janinę, Zdzisława i Józefa