Nabożeństwa od 8 do 15 października

XXVII Niedziela Zwykła – 8.10.2023

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Za + Halinę Wołkowycką i + z rodziny Wołkowyckich

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Joanny i Piotra Janowiec z okazji 45 rocz. ślubu i Małgorzaty i Michała Janowiec z okazji 15 rocz. ślubu

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla ks. Mateusza Batóg z okazji 38 rocz. urodzin; dla Alicji i Krystiana z ok. 50 rocz. ślubu; dla Katarzyny i Marcina Jakubiec z ok. 21 rocz. ślubu; dla Hani Mandryk z okazji 5 rocz. urodzin; dla mamy Beaty o łaskę zdrowia z bł. dla ich rodzin
Adoracja Najśw. Sakr.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Anny z ok. 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

PONIEDZIAŁEK – 9.10.2023 – Dzień powszedni

 8.00 – I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Jana i dary Ducha św. dla rodziny
II – Za + rodziców Krystynę i Stanisława Kuroś i + z pokr.- Adoracja

18.00 – I – Za + rodziców Gertrudę i Alojzego Brylok i + z pokr.
II – Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Mathauschek w 6 rocz. śmierci
Nabożeństwo różańcowe
Krąg Biblijny – Katecheza dla dorosłych

WTOREK – 10.10. 2023 – Dzień powszedni

  8.00I – Za + z rodzin Janoszek, Sosna, Borcik, + z pokr.  i dusze w czyśćcu cierpiące
           IIIntencja wolnaNowenna do św. Antoniego – Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Za + tatę Romana Walczak
Nabożeństwo różańcowe          

           ŚRODA 11.10.2023 – Dzień powszedni

 8.00 I – Rudolfa Kusza od zespołu „Caritas”
          IIIntencja wolnaModlitwa do św. Józefa – Adoracja

18.00 – Msza św. szkolna: Za + siostrę Krystynę od siostry Agaty z rodziną
Nabożeństwo różańcowe

             CZWARTEK – 12.10.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – I – Do Mił. Bożego o świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie od „Margaretek”
           IIIntencja wolnaNabożeństwo o powołania kapłańskie – Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Zb. za zmarłych: Za + Agatę, Marię i Pawła Trela, + rodziców, + Elżbietę i Marię Trela i + z pokr.;
            Nabożeństwo różańcowe

  PIĄTEK – 13.10.2023 – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego – Dzień Fatimski

  8.00 – Za + Wiktora Kubassa w 110 rocz. ziemskich urodzin i + z rodziny – Adoracja

19.00 Zb. do Mił. Boż. za wst. Matki Bożej Fatimskiej:
I – Za + bpa Jana Wieczorka w miesiąc po śmierci;
     II – O z drowie dla cioci Edyty; Za + męża Krzysztofa Marucha od żony z rodziną; Za + Stanisławę Czyżyńską, + z rodziny Kapała i Krupka; Za + rodziców Renatę i Aleksandra Szawrońskich i + z pokr.; Za + Jana i Agnieszkę Knejski; Za + rodziców Annę i Henryka Góra;
Różaniec fatimski o pokój na świecie i procesja światła z figurą MB Fatimskiej (prowadzą Chórzyści)

SOBOTA – 14.10.2023 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – I – Za + Emilię Święcicką w 3 rocz. śmierci
           II – Intencja wolna – Adoracja Najśw. Sakramentu 

16.00 – Okazja do spowiedzi

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Za + męża Juliana Juszczyk w 3 rocz. śmierci, + jego rodziców i rodzeństwo z modlitwą w intencji Piotra Wojciecha Ibrom z okazji roczku z bł. dla rodziców i chrzestnych

XXVIII Niedziela Zwykła – 15.10.2023

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Za + Annę i Hieronima Gwiżdż, + z rodzin Ryszka i Glowala

10.00 – Za + Jana, Juliana, Helenę, Józefę Grabowskich, + Michalinę i Antoniego Świercz i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Grzegorza Kula z okazji 50 rocz. urodzin; dla Elżbiety i Michała Wojewódka z okazji 40 rocz. urodzin; dla Aleksandra Wąsińskiego z okazji 17 rocz. urodzin; dla Marysi Kapałka z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych
Adoracja Najśw. Sakr.

16.15 – Nabożeństwo różańcowe

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Mari Piechaczek z okazji 84 rocz. urodzin z bł. dla najbliższych