Niedziela – 1.07.2018 – XIII Zwykła

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + mamę Helenę Urbańską w 9 rocz. śmierci, + ojca Antoniego, + dziadków i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Grzegorza Głowackich z okazji 9 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zbiorowa do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Krystyny i Henryka z okazji 40 rocz. ślubu; dla Lucyny i Jana Haniak z okazji 35 rocz. ślubu i 60 rocz. urodzin Jana; dla Urszuli i Janusza Kalinowskich z okazji 35 rocz. ślubu; dla Piotra Kąpały z okazji 61 rocz. urodzin i imienin; dla dzieci: Franciszka Tadeusza Bzduch z okazji roczku oraz dla Martyny Pauliny Magdalewicz, Aleksandra Pluty i Stanisława Kajetana Dutkiewicz z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po  mszy św.)

20.00

Za + Barbarę Domańską i zaginionego Stefana Domańskiego