NIEDZIELA – 15.08.2021 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. i zdrowie dla Macieja Fabryga z okazji 50 rocz. urodzin oraz za + męża Ryszarda Fabrygę w 1 rocz. śmierci, + teściów Marię i Kazimierza Fabryga, + rodziców Zofię i Jana Macyszyn

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla rodziny Katarzyny i Grzegorza Niewidok z bl. dla dzieci Judyty, Marysi, Faustyny i Krzysia

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Haliny i Kazimierza Palmąka z okazji 50 rocz. ślubu; dla Mariana Słaby z okazji 55 rocz. urodzin oraz dla Emila Markowskiego z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

20.00

Za + męża, ojca i dziadka Joachima Jendrysika w 1 rocz. śmierci, + rodziców, + braci i + teścia oraz + z pokr.