Niedziela – 19.01.2020 – II Niedziela Zwykła

  7.30Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Cecylii Szybiak z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Wiktorii Jańczyk z okazji 14 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Edwarda Łukasika z okazji 85 rocz. urodzin i żony Haliny z okazji 77 rocz. urodzin oraz dla wnuków Tomka Adamowskiego z okazji 6 rocz. urodzin i Pawła z okazji 4 rocz. urodzin z błog. dla ich rodziców Joanny i Mariusza i całej rodziny; dla Bożeny z okazji 43 rocz. urodzin i Tomasza Śliwak z okazji 47 rocz. urodzin oraz dla Henryki Śliwak z okazji 73 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + Jana Chmura