Niedziela – 2.02.2020 – Święto Ofiarowania Pańskiego

  7.30Godzinki o NMP

  8.00

Za + Tadeusza Wawrzyczek, + Tadeusza i Zofię Zdulskich i + z pokr.

10.00

Za + mamę Stefanię, + ojca Jana, + męża Jana i + braci Romana i Adolfa

12.00

 Zbiorowa do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Władysławy Kulasińskiej z okaji 90 rocz. urodzin; dla Beaty z okazji 60 rocz. urodzin; dla Olgi Czabania z okazji 30 rocz. urodzin z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie oraz dla Grzegorza Tadeusza Czabania z okazji roczku z bł. dla ich rodzin

17.00

Za + Jerzego Chrząszcz