Niedziela – 20.05.2018 – Uroczystość Zesłania Ducha św.

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Doroty Kucza z ok. 40 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. i z prośbą o zdrowie i bł. dla Margot i Jana Chudoba z ok. 55 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Marty z ok. 76 rocz. urodzin; dla Heleny Marciniak z ok. 92 rocz. urodzin; dla Janiny Twerdyk z ok. urodzin; dla Zuzanny Bagan z ok. urodzin; dla Szymona Sadowskiego z ok. 17 rocz. urodzin oraz dla Natalii Emilii Kaleta z okazji roczku oraz dla Mikołaja Piotra Haliżak z okazji chrztu z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Jerzego Jankowskiego w 30 rocz. śmierci

Koncert Maryjny z okazji Dnia Matki w ramach nabożeństwa majowego