NIEDZIELA – 22.11.2020 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króła Wszechświata

 7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Bożego z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i bł. dla wnuczki Kai Butowskiej z okazji 10 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

10.00

Do Mił. Bożego z podziękowaniem i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Jana Zięba z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł.: dla naszej Służby Ołtarza: Ministrantów, Lektorów, Szafarzy i ich rodzin; dla Macieja z okazji 40 rocznicy urodzin; dla Pawła Walke z okazji 13 rocz. urodzin oraz dla Łucji Schön z okazji 4 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + męża Andrzeja w 4 rocz. śmierci, + braci Waldemara i Witolda, + mamę Irenę Podolec, + rodziców Janinę i Tadeusza Wieczorek, + Natalię Żuchowicz w 2 miesiące po śmierci