Niedziela – 24.06.2018 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Ewy i Jacka Suchoń z okazji 20 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Barbary i Romana Wójcik z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

12.00

Zbiorowa do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. Boże: dla Ewy i Kazimierza Listek z okazji 50 rocz. ślubu; dla Leokadii Beresteckiej z okazji 60 rocz. ślubu; dla Agnieszki i Leszka Hajbowicz z okazji 15 rocz. ślubu; dla Natalii i Bartosza Bieleckich z okazji 5 rocz. ślubu; dla Piotra w dniu 61 rocz. urodzin z prośbą o łaskę uzdrowienia; dla Kamila Rolnik z okazji 4 rocz. urodzin; dla dzieci Oliwii Ziemińskiej, Aleksandry Makowskiej; Wiktora Deska i Krzysztofa Rolnik z okazji roczku; dla Poli Weżgowiec, Małgorzaty Mari Bartoszewicz, Rafała Aleksandra Bieleckiego i Szymona Adamczyk z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po  mszy)

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla dzieci, wnuków, zięciów i synowej