Niedziela – 6.1.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + męża, ojca i dziadka Reinholda Mathauschek w dniu urodzin

10.00

Za + mamę Klementynę i + ojca Juliana Zawisza

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Anny Siwik z okazji 60 rocz. urodzin; dla Danuty i Kazimierza Wójcik z okazji 30 rocz. ślubu i za + rodziców i teściów; dla Dominika Schön z okazji 13 rocz. urodzin; dla Patrycji Fischer i Jakuba Kijonka z okazji 6 rocz. urodzin; dla Natalii Doroty Kuś z okazji roczku oraz dla dzieci: Marii Teresy Kapałka, Zuzanny Gabrieli Franke i Kamila Jakuba
Dobroć z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Pawła Kochany z okazji 18 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny