Niedziela – 8.07.2018 – XIV Zwykła

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + mamę Marię Szkwarek w 3 miesiące po śmierci i + z pokr.

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Sebastiana Kluj  z okazji 18 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Anny Zielińskiej z okazji 81 rocz. urodzin; dla Kazimiery i Marka Łęczyńskich z okazji 35 rocz. ślubu; dla Joanny i Rafała Schön z okazji 14 rocz. ślubu i urodzin; dla Bożeny i Marka Kijonka z okazji 10 rocz. ślubu i 2 rocz. urodzin Dominika Kijonka; dla Magdaleny Sysło z okazji 32 rocz. urodzin i Tomasza Sysło z okazji 1 rocz. urodzin; dla Jakuba Łęczyńskiego z okazji 2 rocz. urodzin oraz Julii Sołowińskiej z okazji roczku z błog. dla wszystkich rodzin

20.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i błog. Boże dla Bronisława Widuch z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny