Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5.04.2020

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Za + mamę Anielę Dziurowicz z okazji urodzin, + męża Helmuta i + z pokr.

 II – Za + Walerię i Jakuba Pruchnickich

IIIZb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Zygmunta Szwej z okazji 93 rocz. urodzin; dla Heleny z okazji 80 rocz. urodzin.; dla Aleksandry i Tomasza Żuk z okazji 18 rocz. ślubu;  dla Natalki z okazji 5 rocz. urodzin; dla Hani Borowskiej z okazji 5 rocz. urodzin oraz dla dzieci Antoniego Borowskiego i Zuzanny Barbary Michalskiej z okazji roczku z bł. dla ich rodzin

IV – Za + Mieczysławę, + Tadeusza, + Janusza Rampała i + pokr.

V – Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych oraz o ustanie szerzącej się epidemii