Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – 27.12.2020

8.00

Za + ojca Tadeusza w 25 rocz. śmierci, + Mamę Ludwikę i + z rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Andrzeja z okazji 69 rocz. urodzin i Naimh (Nivi) z okazji 4 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Mieczysławy Jabłońskiej z okazji imienin i dla Krzysztofa Florek z okazji I-szej rocznicy chrztu św. z bł. dla rodziny

16.15 – Nieszpory kolędowe

17.00

Za ++ Cecylię, Tadeusza, Zofię, Franciszka, Agnieszkę, Barbarę, Romana, Emilię, Leopolda, Martę i Czesława o radość wieczną