Niedziela – Uroczystość Najświętszej Trójcy – 11.06.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Jadwigi Bartos z okazji 65 rocz. urodzin z błog. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Marka Waniek z okazji 15 rocz. ślubu z błog. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Elżbiety i Marka z okazji 30 rocz. ślubu; dla Marty i Piotra z okazji 5 rocz. ślubu; dla Ewy Lochmajer z okazji 50 rocz. urodzin;  dla rodziny Wójcik i za + rodziców Helenę i Mieczysława Ossolińskich; dla Kacpra Rabiasz, Natana Artura Wilk i Bartosza Zbigniewa Bochenek z okazji roczku oraz dl Poli Wójcik z okazji chrztu św. z bł. dla rodzin (chrzest po mszy św.)

16.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

17.00

Za + Tatę Tadeusza Seidel w 26 rocz. śmierci, + mamę Emilię Seidel w 16 rocz. śmierci, + Stanisława Poleszak w 6 rocz. śmierci i + z rodzin Seidlów, Łozińskich, Poleszaków i Janczurów