Niedziela – Uroczystość Zesłania Ducha św. – 4.06.2017

   7.30 Godzinki o NMP

   8.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Brygidy i Ryszarda Czubak z okazji 30 rocz. ślubu z bł. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błog. dla Ilony Malik z okazji 35 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla ks. Piotra Dyducha z okazji 11 rocz. święceń; dla Urszuli Lis z okazji urodzin; dla Barbary z okazji urodzin; dla Iwonki Bijok z okazji 7 rocz. urodzin oraz w intencji dzieci: Mateusza Tobiasza Bizoń, Pawła Macieja Misiura i Tymoteusza Antoniego Smyczek z okazji chrztu św. z bł. dla rodzin (chrzest po mszy św.)

16.30 – Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa

17.00

Za + Jana i Mariannę Sapota, + Jana i Mariannę Sternakowskich, + Krystynę i Stanisława Basińskich i + z pokr.