Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – 1.04.2018

  8.00

Za + rodziców Mariannę i Juliana Tutaj, + braci, + siostrę, + szwagra, + Bożenkę i + z rodziny Głusek, + rodziców Helenę i Jana Żurakowskich, + brata Zdzisława, + wnuczka Adasia, + rodziców Starachowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Za + rodziców Elfrydę i Mariana Barszcz i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Małgorzaty Muszyńskiej z okazji 25 rocz. urodzin;  dla Bartłomieja Miczki z okazji 14 rocz. urodzin; dla Aleksandra Chojnackiego z okazji 6 rocz. urodzin; dla Jakuba Jańczyk z okazji 5 rocz. urodzin; dla Natalii Szewczyk z okazji 3 rocz. urodzin oraz dla Pawła Macieja Misiura z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 Nieszpory Wielkanocne – III dzień Nowenny

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Krystyny i Zenona Dyduch z ok.40 rocz. ślubu; dla Xymeny i Juana z okazji 10 rocz. urodzin i z okazji urodzin Marcina z bł. dla całej rodziny