NMP Bożej Rodzicielki – Nowy Rok – 1.01.2021 – PIĄTEK

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i wspaniałych rodziców, ciocie i siostry którymi Bóg mnie obdarzył z bł. dla całej rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Bożeny Rakwic z okazji urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Fryderyka Madaj z okazji 80 rocz. urodzin; dla Patrycji Fischer z okazji  8 rocz. urodzin i Jakuba Kijonka z okazji 8 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

16.15 – Nieszpory kolędowe z modlitwą o pokój

17.00

Za + Tadeusza, Reginę i Józefa Hryhorowicz i + z rodziny