Ogłoszenia duszpasterskie 23 do 30 lipca

1.Przeżywamy dziś XVII niedzielę zwykłą w ciągu roku. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby Parafii – na spłacenie witraży i ich montażu. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Dziś Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Także w tygodniu aż do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw.

3. Dzisiaj po Mszach z racji rozpoczęcia XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, pod hasłem: „Niesiemy Dobrą Nowinę drogami świata”. poświęcamy nasze pojazdy oraz można nabyć okolicznościowe pamiątki do samochodów – jako cegiełki na zakup środków transportu dla Polskich Misjonarzy w ramach akcji MIVA Polska „ św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km jazdy bez wypadku na misyjne środki transportu”.

PODZIĘKOWANIA

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Nadal gorąco apelujemy o pomoc duchową i materialną poprzez prace i ofiary według indywidualnych możliwości w naszym dziele budowy kościoła.
Akcja Św. Krzysztof – niedziela 23 lipca

Akcja św. Krzysztof

W  Tygodniu  św.  Krzysztofa  otaczamy   modlitwą  wszystkich  kierowców  i podróżnych, błogosławimy i poświęcamy pojazdy, gdyż wszyscy potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. Warto też zrobić sobie rachunek sumienia z naszych zachowań na drogach. Pomocą może być Dekalog Kierowcy.

Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

  1. Nie będziesz egoistą na drodze.
  2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
  3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę umiej też podziękować.
  4. Szanuj pieszych
  5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
  6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
  7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
  8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
  9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
  10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Boże, błogosław naszej podróży. Spraw, abym jechał bezpiecznie i szczęśliwie dotarł do celu. Boże, prowadź! Święty Krzysztofie, módl się za nami!

Weź udział w Akcji św. Krzysztof. Podziękuj Panu Bogu za bezpiecznie przejechane kilometry. Pomóż polskim misjonarzom w zakupie pojazdów misyjnych. Niechaj nasze podróże będą bezpieczne, a każda niedziela i wypoczynek rzeczywiście dają nam siłę w codziennym życiu.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!