Ogłoszenia duszpasterskie od 15 do 22 marca

 1. Przeżywamy już trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Liturgia Słowa mówi nam dziś o wpisanej w serce człowieka tęsknocie za Bogiem, bo tylko On prawdziwie może zaspokoić nasze pragnienia.
 2. Od dnia dzisiejszego, do odwołania, zgodnie z poniżej umieszczony dekretem ks. Bpa Ordynariusza Jana Kopca nie będzie sprawowanych mszy św. z udziałem wiernych. Dziś od godz. 8.00 do 12.00 będzie możliwość prywatnej adoracji i modlitwy przy zachowaniu zasady do 50 osób w jednym czasie.
 3. W tygodniu od poniedziałku do soboty zachęcamy do adoracji Najświętszego Sakramentu rano od godz. 8.00 do 9.00 i od godz.18.00 do 19.00, w czasie których będzie okazja do Sakramentu Pokuty.

BISKUP GLIWICKI                                Dekret                                                                

            W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w dniu 13 marca br., mając na uwadze przede wszystkim dobro społeczeństwa, w łączności z Kościołem w Polsce, z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Gliwickiej co następuje:

 1. odwołane zostają planowe godziny Mszy św. we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. w kościołach parafialnych lub kaplicach, według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu (sine populo); nakazuję jednocześnie odprawienie jednej Mszy św. każdego dnia do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii; z powodów duszpasterskich udzielam prawa binacji i trynacji.
 2. ze względu na decyzję o sprawowaniu Mszy św. bez udziału ludu udzielam wszystkim diecezjanom oraz innym osobom przebywającym na terenie Diecezji Gliwickiej, dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św; jednocześnie przypominam o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu;
 3. zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich żali i Drogi Krzyżowej we wszystkich kościołach i kaplicach; przypominam również o zawieszeniu wszelkich rekolekcji i misji parafialnych, jak również wyjazdów i spotkań formacyjnych;
 4. uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć jedynie do trzeciej stacji (na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego;
 5. zaleca się otwarcie kościołów celem umożliwienia indywidualnej modlitwy, mając jednak na uwadze, by jednorazowo w kościele nie przebywało więcej niż 50 osób;
 6. zaleca się zorganizowanie dyżurów w konfesjonale w ciągu dnia;
 7. zgodnie z zaleceniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zachęcam kapłanów oraz osoby konsekrowane do modlitwy różańcowej w swoich wspólnotach codziennie o godzinie 20.30, zakończonej Apelem Jasnogórskim, a wiernych w swoich rodzinnych domach;
 8. zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. do odwołania. Natomiast kapłani powinni udawać się do domów chorych osób jedynie w sytuacji zagrożenia życia, ale zawsze z zachowaniem należytych środków ostrożności;
 9. kapłani powinni zachować obowiązek rezydencji, pozostając do dyspozycji wiernych;
 10. niniejsze zarządzenia obowiązują do dnia 29 marca br.     

Biskup Gliwicki + Jan Kopiec

 

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

„Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. 

Również w tym roku bardzo prosimy o przekazanie 1% podatku na parafię.

Numer KRS 0000283966; cel – Parafia Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych modlitw
i starań o powstrzymanie epidemii koronowirusa!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl