Ogłoszenia duszpasterskie od 19 do 26 stycznia

1.Świętujemy dziś drugą niedzielę zwykłą w ciągu roku. Liturgia słowa mówi nam o świadectwie jakie dał Jezusowi św. Jan Chrzciciel. Prośmy o Bożą moc i siłę, aby i każdy z nas potrafił swoim codziennym życiem o Bogu świadczyć oraz dostrzegać Chrystusa w każdym spotkanym człowieku.

Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli w miesiącu, jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby budowy kościoła. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności, a wspierającym składamy serdeczne „Bóg zapłać!

2. Nadal trwają w naszym województwie tegoroczne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Z tej racji w naszej Parafii codziennie sprawowana będzie tylko jedna Msza św. rano o godz. 8.00 i tylko po nich czynna kancelaria parafialna. W sobotę wieczorem o godz. 17.00 Msza św. niedzielna bez zmian.

3. Z racji ferii zostają także wstrzymane odwiedziny kolędowe, które zostaną wznowione od 27 stycznia wg podanego planu. Kolęda dodatkowa dla tych, którzy w wyznaczonym terminie nie mogli przyjąć kapłana, w niedzielę 9 lutego – zgłoszenia w zakrystii.

4. W sobotę o godz. 16.00 zapraszamy na adorację Najśw. Sakramentu w czasie której będzie okazja do spowiedzi św. W sobotę obchodzimy święto nawrócenia św. Pawła Apostoła kończące Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan.

5. W przyszłą niedzielę Słowo Boże wygłosi ks. Marian Krojenka, budowniczy kościoła MB Różańcowej w Zabrzu – Grzybowicach, który będzie także zbierał ofiary na potrzeby tego dzieła.

6. Zachęcamy do nabycia naszego informatora, „Gościa Niedzielnego”, a także kalendarzy parafialnych.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

„Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Dziękujemy Wszystkim, którzy w tym roku przekazali 1% podatku na parafię. Również w nowym roku bardzo prosimy o tę formę wspierania Parafii.

Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Nadal prosimy o wsparcie duchowe i materialne na miarę możliwości w tym naszym wspólnym dziele troski o Parafię i świątynię.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wypoczynku !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl