Ogłoszenia duszpasterskie od 2 do 9 sierpnia 2015

  1. Dziś XVIII niedziela zwykła w ciągu roku. Bóg daje nam, podobnie jak Izraelitom wędrującym przez pustynię, pokarm na drogę. Jest nim sam Jezus Chrystus, obecny w tajemnicy Eucharystii. Spożywać ten pokarm, to przyjąć Jezusa do siebie, żyć w Jego obecności, stawać się jak On.

Kolekta dzisiejsza w Diecezji przeznaczona jest na potrzeby Kurii i Seminarium Duchownego, a w naszej Parafii na budowę kościoła. Za wszystkie z serca złożone ofiary składamy gorące „Bóg zapłać!”

  1. W dzisiejszą niedzielę można uzyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli” (od małego kościoła NMP Anielskiej w Asyżu). Warunki odpustu: spowiedź i komunia św., nawiedzenie kościoła i odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę”; dowolna modlitwa w intencji Ojca św. oraz wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego (inaczej odpust cząstkowy).
  1. Na mszę św. wieczorną zapraszamy dziś o godz. 20.00. W tygodniu codzienne tylko jedna Msza św. wg podanego porządku.
  1. W czwartek 6 sierpnia przypada święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy na Msze św. o godz. 8.00. Kolekta tego święta przeznaczona jest na potrzeby naszej budowy.
  1. Zachęcamy do nabycia naszego informatora, „Gościa Niedzielnego” „Małego Gościa”. Informacje także na stronie internetowej: www.milosierdziegliwice.pl.
          Podziękowania i prośba o pomoc w pracach

„Bóg zapłać” za pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła.

W tym tygodniu w piątek o godz. 14.00 prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła, a od poniedziałku od godz. 8.00 prosimy Panów o pomoc w pracach na budowie.

Nadal gorąco apelujemy o pomoc duchową i materialną poprzez prace i ofiary według indywidualnych możliwości w naszym dziele budowy kościoła.

Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć

  1. Przemysław Misiura (zam. Gliwice) i Ewa Petela (zam. Gliwice) (zap.2).
  2. Tomasz Prokopiak (zam. Gliwice) i Justyna Wilczek (zam. Smolnica) (zap.1).
  3. Grzegorz Kwaśniewski (zam. Gliwice) i Dagmara Wawrzyniak (zam. Knurów)(zap.1).