Ogłoszenia duszpasterskie od 2 do 9 września 2018

1.Dziś przeżywamy już XXII niedzielą zwykłą w ciągu roku, pierwszą po tegorocznych wakacji letnich. W Ewangelii Chrystus piętnuje obłudę faryzejską. Strzeżmy się takiej postawy w naszym życiu religijnym i społecznym.
Kolekta tej niedzieli jest naszym darem – cegiełką na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2.  Od dzisiejszej niedzieli Msza św. wieczorna o godz. 17.00. W tygodniu normalny porządek nabożeństw.

3. W środę 5 września o godz. 18.00 zapraszamy uczniów, rodziców i wychowawców na Mszę św. z okazji nowego Roku Szkolno-katechetycznego w czasie której udzielimy błogosławieństwa tegorocznym pierwszoklasistom. Przedtem od godz. 17.00 okazja do spowiedzi św. dla dzieci i rodziców.

4. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek, I-szy piątek miesiąca. Zachęcamy do Sakramentu Pokuty i do udziału w nabożeństwach.

5. Wszystkich zapisanych na tegoroczną pielgrzymkę do Rzymu w terminie od 22 września do 1 października br. prosimy o dokonanie pozostałych wpłat do środy 5 września. W czwartek po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30 spotkanie informacyjne dla mających jakiekolwiek pytania związane z tą pielgrzymką.

6. Informujemy rodziców tegorocznych dzieci I-szo Komunijnych, że Uroczystość ta przypada 1 maja 2019r o godz. 11.00, a na pierwsze spotkanie przygotowawcze zapraszamy rodziców 19 września br. po Mszy św. szkolnej o godz. 18.30. Obecność jednego z rodziców obowiązkowa. Prosimy o dostarczenie wypełnionego formularza prośby i zgłoszenia, które dzieci otrzymają
w czasie katechezy szkolnej.

7. W sobotę przypada święto Narodzenia NMP, w które poświęcamy ziarno siewne i nasiona roślin.

8. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

9. Prosimy o rezerwacjędziękczynnych intencji mszalnych na rok 2019. (msze za zmarłych będą przyjmowane od października).

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Trwa kolejny etap prac przy wykończeniu obejścia. Z tej racji gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl