Ogłoszenia duszpasterskie od 22 do 29 sierpnia

1.Dziś XXI niedziela zwykła w ciągu roku. Słowa Szymona Piotra: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” wyrażają przekonanie, że Pan Jezus jest jedynym Mistrzem życia. Tymczasem pojawia się tylu nauczycieli, którzy nauczają jak żyć. Pojawia się tylu, który narzucają ludziom formę i kształt życia, ale jeden jest tylko Mistrz, który potrafi wskazać cel życia i potrafi odpowiedzieć na pytanie: „Po co człowiek żyje?”.

2. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

3. W czwartek 26 sierpnia uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msza św. o godz. 8.00.

4. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

6. Przypominamy, że obowiązuje letni porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św., a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia.Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć i wakacyjnego odpoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl