Ogłoszenia duszpasterskie od 23 do 30 maja

1.Dziś obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św., która kończy Okres Wielkanocny. Zgromadzeni na modlitwie, jak Apostołowie wraz z Maryją w dzień Pięćdziesiątnicy, w naszym parafialnym wieczerniku prośmy o Dary Ducha św. dla nas, dla Parafii i dla całej naszej Ojczyzny. W naszej Parafii przypada także Uroczystość Prymicji Kapłańskich ks. Neoprezbitera Emanuela Poloka, którego polecamy naszej wspólnej modlitwie.

Kolekta dzisiejsza jest darem – na potrzeby parafii. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać!”

2. Dziś o godz. 16.00 zapraszamy na nieszpory prymicyjne ks. Emanuela połączone z błogosławieństwem prymicyjnym dla gości, a w tygodniu po Mszach św. wieczornych zapraszamy na nabożeństwa majowe. Starajmy się jak najliczniej uczestniczyć w tych pięknych nabożeństwach Maryjnych.

3. W poniedziałek obchodzimy święto NMP Matki Kościoła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 8.oo i 18.00 (Msza św. dziękczynna ks. Prymicjanta). Kolekta tego święta na potrzeby serwisowania dzwonów.

4. W środę 26 maja przypada Dzień Matki w intencji których będziemy się modlić w czasie nabożeństwa majowego.

5. W czwartek 27 maja obchodzimy święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W gliwickiej katedrze o godz. 18.00 Msza św. Krzyżma przeniesiona z Wielkiego Czwartku w czasie której ks. Biskup poświęci oleje.

6. Za tydzień w niedzielę przypada Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy okres przyjmowania komunii św. wielkanocnej. W tę niedzielę Słowo Boże wygłosi nasz ks. Neoprezbiter Emanuel Polok i po mszach św. będzie udzielał błogosławieństwa prymicyjnego z rozdawaniem obrazków dla Parafian.

7. W sobotę od godz. 16.00 do 16.30 okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: m_gora@kuria.gliwice.pl