Ogłoszenia duszpasterskie od 24 do 31 stycznia 2016 r

1. Dziś III niedziela zwykła. Liturgia słowa zachęca nas do odpowiedzi na pytanie kim jest dla nas Jezus Chrystus i Jego Ewangelia oraz jak wpływa Ona na nasze codzienne życie.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby Parafii zwłaszcza na ogrzewanie naszego kościoła. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności, a wspierającym składamy serdeczne „Bóg zapłać!

2. Dzisiaj od godz. 16.30 zapraszamy na nieszpory niedzielne z modlitwą o jedność Kościoła.

3. W poniedziałek 25 stycznia w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła kończy w Kościele kolejny Tydzień Modlitwo o Jedność Chrześcijan przeżywany po hasłem: „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”.

4. We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na katechezę dla dorosłych w salce na probostwie.

5. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”, kalendarzy parafialnych. Można rezerwować także wszystkie Msze św. na rok 2016. Wszystkie informacje także na: www.milosierdziegliwice.pl.

PODZIĘKOWANIA I PROŚBA O POMOC

Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Szczególne podziękowania składam za dbałość o czystość kościoła i za pomoc w utrzymaniu obejścia zwłaszcza w czasie opadów śniegu.  W poniedziałek prosimy Panów i Panie o pomoc w rozebraniu dekoracji świątecznej oraz w przygotowaniu pomieszczeń piwnicznych do dalszej pracy dla firmy tynkarskiej.

W sobotę o godz. 9.00 prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła.

Wszystkich Parafian nadal prosimy o wszelkie formy wsparcia duchowego i materialnego na miarę możliwości w tym naszym wspólnym dziele budowy kościoła, a za okazaną życzliwość składamy serdeczne podziękowania.

Podziękowanie za kolędę

Wszystkim rodzinom naszej Parafii, które przyjęły w tym roku kapłanów z duszpasterską wizytą kolędową, składamy serdeczne „Bóg zapłać !” za wszelką życzliwość, gościnność i ofiarność na potrzeby Parafii i dalszej budowy naszego kościoła.
Informujemy, że z tegorocznych ofiar kolędowych już zostały spłacone po części ubiegłoroczne zobowiązania (za prospekt organowy w wysokości 30 tys. zł., za materiały na wykonanie balustrad i zadaszeń w wysokości 14,5 tys. zł., oraz na bieżące opłaty rachunków za media zwłaszcza za gaz w wys. 9.340 zł).

Pozostajemy jeszcze w obowiązku spłaty za wykonanie zaszklenia w przedsionku kościoła, za montaż dzwonów oraz materiały farb i tynków, drewna, kotew, śrub i elementów mocujących wykorzystanych w ubiegłym roku.

W zależności od pogody i kondycji finansowej planujemy rozpocząć: tynkowanie ostatniej ściany bocznej od strony ogródków działkowych, prace wykończeniowe na zapleczu prezbiterium i w pomieszczeniach piwnicznych i kotłowni oraz prace przy obejściu kościoła i parkingu.

W tym roku w porównaniu z rokiem ubiegłym spotkaliśmy się z 1526 rodzinami (rok wcześniej z 1426), a więc o 100 więcej. Nie przyjęto wizyty duszpasterskiej w 618 mieszkaniach (rok wcześniej 551) czyli o 67 więcej. Chociaż przybyło mieszkań i domów o 167 punktów lokalowych, jeszcze nie wiadomo jaka jest liczba zameldowanych mieszkańców na terytorium naszej Parafii – stwierdzimy to w końcu stycznia wg pisma Urzędu Skarbowego określającego wysokość podatków odprowadzanych przez duchownych (w Polsce księża płacą podatek w zależności od zameldowanych osób na terenie parafii w których pracują – niezależnie od ilości praktykujących katolików).