Ogłoszenia duszpasterskie od 25 lipca do 1 sierpnia

1.Dziś XVII niedziela zwykła w ciągu roku. Jezus Chrystus gromadzi nas wokół siebie, aby nas umocnić i nakarmić chlebem na życie wieczne. Niech to niedzielne spotkanie każdego z nas uzdolni do czynienie dobra wobec naszych bliźnich.
Kolekta tej niedzieli jest naszym darem na potrzeby naszej Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Przypominamy, że obowiązuje letni porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św., a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

3. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć i wakacyjnego odpoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl