Ogłoszenia duszpasterskie od 29 marca do odwołania

Przeżywamy już V Niedzielę Wielkiego Postu, w  którą zgodnie z tradycją zasłaniamy krzyże w naszych kościołach, aby w uroczysty sposób odsłonić je podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

W tym roku, gdy rzadziej widzimy same kościoły, zasłona nabrała nowego znaczenia. Zasłonięty krzyż w tych warunkach pomoże nam uświadomić sobie, że uczestniczymy w życiu Kościoła i aktywnie przeżywamy tajemnice naszego zbawienia.

Zasłonięte krzyże bardziej potęgują i wzmagają napięcie, którego szczytemkrzyż będzie radość Zmartwychwstania Chrystusa. Zasłonięty, a później odsłonięty znak wiary i zbawienia porusza serca. Stosowany obecnie fioletowy kolor zasłony (dawniej także czarny) podkreśla pokutę i smutek szczególnie tych dwóch ostatnich tygodni Wielkiego Postu, kiedy najintensywniej przygotowujemy się do obrzędów i obchodu Świąt Paschalnych

Drodzy Parafianie !      W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, na mocy dekretu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, odwołane zostają Msze św. i nabożeństwa we wszystkich kościołach Diecezji Gliwickiej. Przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. oraz o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. 

Zaplanowane na dany dzień intencje mszalne są odprawiane danego dnia przez duszpasterzy w czasie Mszy świętych bez udziału wiernych. (sine populo). Codziennie także sprawowane są msze św. za chorych, Służbę Zdrowia
i walczących z epidemią i o jej powstrzymanie i zakończenie.

Przedsionek naszego Kościoła Miłosierdzia Bożego jest otwarty dla wiernych od godz. 8.00 do godz. 15.15. Jednorazowo maksymalnie może być 5 osób.

     Uroczystości pogrzebowe będą ograniczone jedynie do trzeciej stacji (przy grobie na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 5 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale (bez ludu) lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do prywatnego rozważania Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali ofiarowanych w intencji pokonania epidemii oraz za nas i za naszych zmarłych.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej zyskujemy odpust zupełny.

Informacja dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców !
Wobec coraz częściej  zadawanych pytań dotyczących Uroczystości I Komunii św. która zaplanowana jest w naszej Parafii na dzień 1 maja 2020 informujemy
, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi czy się odbędzie, czy też nie. Wiadomo że wszyscy, zarówno rodzice jak i my kapłani, chcielibyśmy, aby dzieci mogły w tym terminie przyjąć Pana Jezusa, ale jesteśmy świadomi powagi sytuacji związanej z panującą epidemią, i na pewno będziemy się stosować do wszystkich zaleceń zarówno władz państwowych jak i kościelnych, które będą miały zapewnić wszystkim maksymalną ochronę zdrowia i życia. Już teraz można jednak przewidywać, że I Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole i po konsultacjach z rodzicami, które wtedy zostaną podjęte.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

         „Bóg zapłać” wszystkim za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Uczestniczymy we mszach świętych, nabożeństwach i rekolekcjach wielkopostnych w swoich domach dzięki telewizji, radio i internetowi. Izolacja jest niedogodnością, ale też czasem podarowanym na refleksję nad własnym życiem i stosunkiem do wiary.

           Jednym z minusów uczestniczenia we mszy św. w domu jest to, że nie można wspomóc parafię w tradycyjny sposób, czyli wrzucając ofiarę na tacę. Dlatego polecamy ofiarowanie dowolnej kwoty przelewem bankowym na konto parafii, aby utrzymać kościół i spłacać zobowiązania zwłaszcza za parafialne media i wykonane prace. Tę kwotę można odliczyć od podatku.
Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

            Podobnie jak w latach ubiegłych, prosimy o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku na jej rzecz. 
Numer KRS 0000283966; cel – Parafia Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych modlitw
i starań o powstrzymanie epidemii !

Kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym: 32 332 51 51
lub mailowym: e-mail: m_gora@kuria.gliwice.pl