Ogłoszenia duszpasterskie od 3 do 10 maja

1.Dziś IV Niedziela Wielkanocna zwana niedzielą Dobrego Pasterza. Modlimy się za wszystkich powołanych do Służby Bożej i o nowe powołania. Niech to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem umacnia nas w wierze, nadziei i miłości i leczy nasze rany zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy zagubieni z powodu pandemii.

       Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii. Za wszystkie złożone ofiary, także wpłaty na konto parafii w ramach niedzielnej kolekty składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Pozwalają one na bieżące funkcjonowanie parafii.

2. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo majowe. W tygodniu od poniedziałku do piątku zapraszamy na te nabożeństwa po mszy św. wieczornej, a w soboty, niedziele o godz. 16.15.

3. Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z transmisji Mszy św. i nabożeństw.
Na miarę możliwości, wracajmy jednak do kościołów. Nic nie zastąpi realnego uczestnictwa w Eucharystii, w liturgii Kościoła, w liturgii sakramentów roku liturgicznego. Transmisje to pewien erzac, który Bogu dzięki dostajemy za sprawą rozwiniętej technologii i dzięki temu możemy być z innymi w pewnej łączności. Ale nie dają tego, co najważniejsze – Komunii św. Dlatego zachęcam, jak najbardziej, do powolnego i odpowiedzialnego powrotu do prawdziwego uczestnictwa w Eucharystii.  Ważne jest, żebyśmy nie przyzwyczaili się do wygody medialnego uczestnictwa w nabożeństwach. Myślę, że im dłużej trwa kwarantanna, tym ta obawa jest większa. Tę obawę można udowodnić postawą papieża. Na początku Franciszek zachęcał i sam dawał tego przykład, odprawiając nabożeństwa na pustym placu św. Piotra, w pustej bazylice, bo przecież nie było innej możliwości, zresztą to był mocny znak, mocny symbol. Ale w pewnym momencie rzeczywiście powiedział, „że nie ma wirtualnych sakramentów, a wśród nich wirtualnej Eucharystii

4. Zapraszamy do uczestnictwa w mszach św. w niedzielę, a tych, którzy, mają obawy lub zabraknie dla nich miejsca zachęcamy do obecności w tygodniu. W naszym kościele może przebywać równocześnie do 90 osób (razem z chórami, przedsionkiem i kaplicami). W ławkach należy zajmować miejsca oznaczone naklejonymi kartami z modlitwą. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. W niedziele wchodząc do kościoła zabieramy z koszyka w przedsionku karty uprawniające do zajęcia miejsc siedzących: zielone w kościele, różowe na I – szym chórze, żółte na II-gim chórze i białe w kaplicy dla dzieci i MB Fatimskiej. Można też zająć miejsca w korytarzu i salce za zakrystią. Po mszy św. prosimy o zwrot tych kart do oznaczonych koszyków w przedsionku, aby mogły być użyte dla wiernych w kolejnych mszach.

5. W piątek obchodzimy uroczystość św. Stanisława biskupa, męczennika, głównego Patrona Polski.

6. Rodziców dzieci I-szo komunijnych informujemy, że zgodnie z zaleceniami naszej diecezji termin pierwszej Komunii świętej został przełożony na sobotę 26 września br. Szczegóły zostaną podane po wakacjach. Z racji sytuacji to rodzina będąca Kościołem domowym powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.

7. Zachęcamy do nabycia, „Gościa Niedzielnego”.

                                      PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Kryzys pandemiczny jak wiemy, to przede wszystkim problem zagrożenia zdrowia i życia, ale nie tylko. To także problem ekonomiczny. Nietrudno się domyślić, że również nasza parafia została pozbawiona jakichkolwiek dochodów. Budżet parafii nie otrzymuje żadnych dotacji, a rachunki przychodzą. Dlatego prosimy, rozumiejąc także Waszą, Drodzy Parafianie, trudną sytuację, o zamawianie intencji, składanie ofiar i pomoc w dalszym funkcjonowaniu parafii. Wyrażam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom i rodzinom, którzy z troski o dalsze funkcjonowanie parafii złożyły już i składają ofiary na jej utrzymanie. To są jedyne środki, które tworzą budżet naszej parafii. Takie ofiary, także za Msze św., można wpłacać na konto parafialne lub wrzucić do skarbonek w przedsionku kościoła.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Wpłaty opatrzone adnotacją darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia:
– dla firm: Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych (z dnia 15 lutego 1992 r. Dz.U.Z. 2000 r. Nr 54, poz. 54 z późn. zm.) – art. 18 ust. 1 pkt. 1 – można odliczyć 10% dochodu.
– dla osób prywatnych: 
Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991 r. Dz. U.Z. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – art. 26 ust. 1 pkt. 9 – można odliczyć 6% dochodu.

Prosimy także o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku.

Nr KRS 0000283966; cel : Parafia  Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac
i zmagania z trudnościami !

Kancelaria parafialna w trybie telefonicznym: 32 332 51 51;
mailowym: m_gora@kuria.gliwice.pl